Cargando eventos

« Todos os eventos

SER. Semanario galego

30 - Marzo

O 30 de marzo de 1935 publícase  en Compostela o primeiro número de SER. Subtitulado Semanario galego de Izquierdas, saía os sábados e imprimíase na editorial de Ánxel Casal,  en Nós. Estaba dirixido por Ramón Suárez Picallo e maquetado por Seoane e tiña unha tirada de 500 exemplares. Entre os seus colaboradores,  Eduardo Blanco Amor, Roberto Blanco Torres, Álvaro de las Casas, Manuel Colmeiro, Plácido R. Castro, Xoán Carballeira, Camilo Díaz Baliño, Ángel Fole, Francisco Fernández del Riego, Osorio Tafall, Luís Manteiga, Carlos Maside, Lois Peña Novo, Emilio Pita, Eliseo Pulpeiro, Valentín Paz Andrade, Luís Seoane, Antón Villar Ponte….

Detalles

Data:
30 - Marzo